Nowa Wioska

Opis nieruchomości

   Działki rolne, które są objęte obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka uchwalonym uchwałą nr XLI/418/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 05 października 2010roku.
Działki umiejscowione w obszarze - M ( w obszarach tych przewiduje się głównie mieszkalnictwo, ale także towarzyszące mu wielorakie usługi).

Sprzedaż w całości.
Cena:             889 176 PLN
Cena za m2:            8 PLN


mapa

Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Kontakt

Oskar Kowalski
mobile: 697 991 293

mobile: 602 734 299

Lokalizacja


Wiadomość do oferenta