Nasza oferta

Nowa Wioska

Działki

Lokalizacja: Nowa Wioska

Powierzchnia: 111147m2

Cena: 889 176 PLN

   Działki rolne, które są objęte obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka uchwalonym uchwałą nr XLI/418/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 05 października 2010roku. Działki umiejscowione w obszarze -...

szczegóły

Działki przemysłowe w Tarkowie Dolnym

Działki

Lokalizacja: Tarkowo Dolne

Powierzchnia: 9163m2

Cena: 338 114 PLN

 Dwie działki o powierzchni 6364 m2, 2799 m2, łącznie 9163 m2 objęte aktualnym planem przestrzennego zagospodarowania, z przeznaczeniem na działalność o dużej uciążliwości. Położone w Tarkowie Dolnym przy drodze krajowej nr 25 Bydgoszcz-Inowrocław. Możliwość zakupu osobno p...

szczegóły

123